RecycleFSColor

Tak til alle jer der afleverede jeres aflagte briller!

Fantastisk.Der blev i Distrikt 106B indsamlet 24.784 par briller. Distrikt 106B dækker området nord for en linie mellem Århus og Ringkøbing.

Sådan foregår det...

Denne hjemmeside bruger cookies. Vore cookies slettes når browserforløbet afsluttes. Ved indsendelse af ansøgning om økonomisk støtte samler vi oplysninger om ansøgeren. Disse oplysninger slettes efter endt behandling af ansøgningen. 3. parts hjemmesider åbnet fra denne hjemmeside kan evt. gøre anderledes brug af cookies. Se disse hjemmesider for yderligere oplysninger.