Om Bilnøglelotteriet

Lions Club Randers Gudenaa har besluttet, at det planlagte 30. bilnøglelotteri ikke afvikles i 2021, men udsættes.

Lotteriet har kørt med succes i 29 år, og Lions Club RAnders Gudenaa har samlet set i alle år kunnet uddele ca. 7.000.000 kr. til humanitære og sociale formål især i Randers Kommune, men også nationalt og internationalt.

Overskuddet fra salget af 2.500 bilnøglekuverter har udgjort en væsentlig del af de midler, klubben uddeler. De seneste mange år er alle kuverter blevet solgt.
Covid19 situationen har imidlertid skabt et tidspres og gjort det vanskeligt at få sponsorer nok til bilnøglelotteriet i år.
Lions klubben er stærkt afhængig af sponsorer til bilnøglelotterit og har undersøgt og vurderet, at mange virksomheder har lidt under den langstrakte Covid19 periode, som fortsat skaber usikkerhed på trods af vaccinationer.

Lions klubben vil derfor ikke betalste detailhandlen og virksomheder med sponsortegning i år, hvor også mange andre frivillige foreninger og organisationer har behov for sponsorstøtte.

Lions Club Randers Gudenaa er heldigvis i den situation, at klubben kan trække på en lille formue, som klubben planlægger at uddele til november, ligesom klubben fortsat vil deltage i det kommende Randers Julehjælp projekt 2021.


Denne hjemmeside bruger cookies. Vore cookies slettes når browserforløbet afsluttes. Ved indsendelse af ansøgning om økonomisk støtte samler vi oplysninger om ansøgeren. Disse oplysninger slettes efter endt behandling af ansøgningen. 3. parts hjemmesider åbnet fra denne hjemmeside kan evt. gøre anderledes brug af cookies. Se disse hjemmesider for yderligere oplysninger.