Bilnøglelotteriet 2023Lions klubberne Kronjylland – donation den 14. november 2023

Ovennævnte dato havde udvalget for Lions klubberne Kronjyllands Bilnøglelotteri møde hos formanden for udvalget Jens Faber, Langgade 84, 8920 Randers NV.
Ved denne lejlighed blev en stor del af overskuddet for Lions Bilnøglelotteri 2023 doneret til godgørende formål. Donationsmodtagerne der hver fik 60.000, - kr. var nedennævnte:

  1. 1. Støtteforeningen ved Strandbakkehuset, Hospice Djursland
  2. 2. Kirkernes Food Bank, Randers

Støtteforeningen ved Strandbakkehuset, Hospice Djursland
Fra Støtteforeningen ved Strandbakkehuset, Hospice Djursland deltog formanden Egon Jensen, som takkede for donationen og fortalte at midlerne ville blive brugt efter hensigten.
Han fortalte endvidere om Strandbakkehusets formål og om arbejdet på stedet.
  • · Strandbakkehuset har plads til 4 børn/unge i alderen op til 18 år
  • · Huset er indrettet som lejligheder, hvor de kan have deres allernærmeste familie med i den mest kritiske periode
  • · Han fortalte også at 80% af børnene/unge bliver udskrevet igen, medens det kun er 20% der dør på Strandbakkehuset
  • · Støtteforeningens opgaver og hensigten med donerede midler for eksempel støtte op om det store antal frivillige der er ved Strandbakkehuset – blandt andet at de frivillige kan deltage i nødvendige kurser.
  • · Støtteforeningen bruger også donerede midler for eksempel juleudsmykning, indkøb af musikinstrumenter, hjælp til udsmykning både indendørs og udendørs og udflugter, samt en hel del andre ting.
  • · Vigtigt er at donerede midler ikke går til lønninger af fast personale, som hører under Regionen.
Egon Jensen sluttede af med forsikre, at de donerede midler vil blive brugt på bedste måde i samarbejde med ledelsen på Strandbakkehuset og vi vil blive kontaktet senere.

Kirkernes Food Bank, Randers
Fra Sankt Andreas kirke deltog sognepræst Merete Lindhardt Christensen. Hun fortalte om hvad Kirkernes Food Bank arbejde i Randers betyder.
Foodbank er i Danmark et forholdsvis nyt begreb. Ordet er engelsk og betyder ”Fødevarer-bank”. Og i al sin enkelthed er det et lager af fødevarer, som har lang holdbarhed som fx mel, sukker, havregryn, cornflakes fåede tomater, torskerogn og lignende.
Når kirken har lavet en foodbank, er det fordi, at vi i de seneste år har haft kontakt til mange familier og enlige, som har svært ved at få pengene til at række til hele måneden. Vi har derfor forsøgt at hjælpe trængte familier, så de hos os kan supplere husholdningen med almindelige basis fødevarer.
Det kan mærkes på efterspørgslen til Foodbanken, når der sker ændringer i samfundet. Fx da Danmark modtog mange flygtninge fra Ukraine, da havde vi over en lang periode ekstra pres på vores uddeling af fødevarer. Det var vores opfattelse, at kommunen henviste til Foodbanken, når deres egne muligheder for at hjælpe var sluppet op.
I praksis foregår det sådan, at sognediakonen 1-2 gange om ugen åbner for Foodbanken, og så kan hver familie vælge et antal fødevarer. Nogle gange kan man vælge 10 stk. og andre gange kan man kun vælge 6 stk. Det afhænger af, hvor mange midler Foodbanken p.t. har til rådighed. Og økonomien kan variere meget, for vi er helt og aldeles afhængig af donationer for overhoved at kunne drive en Foodbank.
Kirkerne i Randers har besluttet at samarbejde omkring Foodbanken. Det betyder, at vi i Sankt Andreas hjælper alle borgere i hele Randers.
Det er derfor med stor taknemmelighed, at sognediakon, menighedsråd og frivillige modtager donationer til vores arbejde med at hjælpe familier, som har svært ved at klare sig selv.

Donationsmodtagerne har kort beskrevet hvem, der får gavn af og eksempler på hvad donerede midler bruges til.

Deltagere til uddelingen tirsdag den 14. november 2023

Som repræsentanter for donationsmodtagerne:
Egon Jensen, formand for Støtteforeningen Strandbakkehuset og Hospice Djursland
Kirkernes Food Bank, Randers
Sognepræst Merete Lindhardt Christensen, Sankt Andres Kirke
Sognepræst Jacob Haukedal Neergaard, Sct.Clement Kirke

Donation lotteriet


Fra Lionsklubberne Kronjylland:
Lions Club Purhus - Fritz Frederiksen
Lions Club Randers Malvina – Tove Pedersen
Lions Club Randers – Karl Jakobsen
Lions Club Randers Gudenaa – Jens Faber
Lions Club Randers Niels Ebbesen – var forhindret i at deltage
.

Lions klubberne i Kronjylland

Denne hjemmeside bruger cookies. Vore cookies slettes når browserforløbet afsluttes. Ved indsendelse af ansøgning om økonomisk støtte samler vi oplysninger om ansøgeren. Disse oplysninger slettes efter endt behandling af ansøgningen. 3. parts hjemmesider åbnet fra denne hjemmeside kan evt. gøre anderledes brug af cookies. Se disse hjemmesider for yderligere oplysninger.