Lions Club Randers Gudenaas donationer 2023


Lions Club Randers Gudenaa indkalder ansøgninger alene til humanitære og sociale formål i Randers Kommune


-primært hvor det offentlige ikke kan træde til.NB! Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner, rejser og sponsorater.
Brug gerne vores ansøgningsformular som du/I finder her på hjemmesiden under menupunktet DONATIONER/ANSØGNING.
Alternativ: fremsend pr. email til:
gudenaa@lions.dk eller peter.kaj@hotmail.com

Ansøgninger skal være Lions Club Randers Gudenaa ihænde senest lørdag den 14. oktober 2023.

Ansøgere får besked i uge 45/46.
Uddeling af midler sker tirsdag den 21. november 2023.Venlig hilsen
Peter K. A. Jensen
Præsident - Lions Club Randers Gudenaa
Ansøgning klik her

Denne hjemmeside bruger cookies. Vore cookies slettes når browserforløbet afsluttes. Ved indsendelse af ansøgning om økonomisk støtte samler vi oplysninger om ansøgeren. Disse oplysninger slettes efter endt behandling af ansøgningen. 3. parts hjemmesider åbnet fra denne hjemmeside kan evt. gøre anderledes brug af cookies. Se disse hjemmesider for yderligere oplysninger.