Indkaldelse af ansøgninger


Lions Club Randers Gudenaa indkalder ansøgninger alene til humanitære og sociale formål i Randers Kommuneprimært hvor det offentlige ikke kan træde til.

NB! der ydes ikke støtte til enkeltpersoner, rejser og sponsorater.

Ansøg venligst via hjemmesiden randers-gudenaa.dk

Alternativ: fremsend ansøgning pr mail til: nielscfisker@outlook.dk

Ansøgninger skal være klubben i hænde senest lørdag 9. oktober 2021.

Ansøgere får senest besked i uge 45.
Uddeling af midler sker tirsdag den 16. november 2021.

Denne hjemmeside bruger cookies. Vore cookies slettes når browserforløbet afsluttes. Ved indsendelse af ansøgning om økonomisk støtte samler vi oplysninger om ansøgeren. Disse oplysninger slettes efter endt behandling af ansøgningen. 3. parts hjemmesider åbnet fra denne hjemmeside kan evt. gøre anderledes brug af cookies. Se disse hjemmesider for yderligere oplysninger.