Lions Club Randers Gudenaa indkalder ansøgninger…


…alene til humanitære og sociale formål i Randers Kommune


- primært hvor det offentlige ikke kan træde til.

NB! Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner, rejser og sponsorater.
Ansøg venligst via vores on-line ansøgning som findes HER.

Alternativ: fremsend pr. mail til: nielscfisker@outlook.dk

Ansøgninger skal være klubben i hænde senest 10. oktober 2020.

Ansøgere får besked senest i uge 46.
Uddeling af midler finder sted tirsdag 17. november 2020.

Denne hjemmeside bruger cookies. Vore cookies slettes når browserforløbet afsluttes. Ved indsendelse af ansøgning om økonomisk støtte samler vi oplysninger om ansøgeren. Disse oplysninger slettes efter endt behandling af ansøgningen. 3. parts hjemmesider åbnet fra denne hjemmeside kan evt. gøre anderledes brug af cookies. Se disse hjemmesider for yderligere oplysninger.